Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.  
Janusz Korczak

 

01Osiągnięcie tego celu wymaga bycia blisko każdego dziecka - aby każde z nich stało się tym, kim stać się może – ma zawsze w Korczakowskiej Szkole Marzeń  obok siebie nauczyciela, który widzi, jak pracują, jak się zmieniają, o czym marzą, w którym kierunku się rozwijają.
 
Nasze profesjonalnie przygotowane grono nauczycieli realizuje autorski program:
  • oparty o sprawdzone metody i narzędzia,

  • wzmacniający samodzielność, dojrzałość emocjonalną, zaradność i samoocenę dziecka,

  • rozwijający u niego ciekawość świata i kompetencje społeczne.
Absolutnie każde dziecko ma swój indywidualny potencjał rozwojowy - naszym zadaniem jest go odkryć i uwolnić.
 d02