Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą (…).”  
Janusz Korczak
 
02
Skoro dziecko jest jutrem ... – nie możemy go zatem uczyć metodami z wczoraj...
Inspirowani marzeniami i pasją tworzenia nowej edukacji do programu naszej szkoły stopniowo włączamy nowe technologie, innowacyjne metody i narzędzia.
 
Klasy młodsze m.in.:
 • brak dzwonków i sztywnego czasu lekcji - podążamy za energią dzieci,
 • kształcenie adaptacyjne – dostosowywanie treści do potrzeb, stylu i rytmu przyswajania wiedzy przez uczniów,
 • nauka poprzez zabawę, wykorzystująca integrację sensomotoryczną i nowe narzędzia,
 • nauczanie oparte na narracji (storytelling),
 • edukacja oparta na grze oraz grywalizacji,
 • kształcenie zorientowane projektowo,
 • uczenie kontekstowe - edukacja zorientowana na cel, edukacja problemowa, edukacja empiryczna, wiedza i praktyka,
 • problem based learning - edukacja oparta na doświadczeniu, rozwiązywaniu problemów, samokształceniu oraz wspólnym uczeniu się.

Plus w klasach starszych m.in.:
 • kształcenie zorientowane projektowo,
 • wykorzystanie relacji społecznych – m.in. edukacja społecznościowa,
 • nowe formy dostępu do wiedzy.
monit01