Zapraszamy do klas II i III  - (więcej o naszej ofercie)

 

06

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną dla swoich dzieci stworzyć najlepsze warunki optymalnego i bezpiecznego rozwoju.

Inspirujemy, odkrywamy i rozwijamy talenty (czytaj więcej).

Optymalne, małe - maksymalnie 12 osobowe klasy  - zapewniają właściwy balans pomiędzy możliwością indywidualizacji kształcenia i jednocześnie uspołecznieniem i socjalizacją w grupie.

W klasach II i III kontynuujemy realizację naszego autorskiego programu Szkoły Bezpiecznego, Indywidualnego Rozwoju – to jeden z filarów koncepcji naszej szkoły  (czytaj więcej)

 Korczakowska Szkoła Marzeń:

  • indywidualnie monitoruje poziom rozwoju każdego dziecka,
  • w razie potrzeby natychmiast podejmuje działania wyrównawcze,
  • oferuje szeroki wachlarz otwartych zajęć pozalekcyjnych – indywidualizuje profile rozwojowe dziecka,
  • inspiruje i wspiera dziecko w eksperymentowaniu oraz poszukiwaniu predyspozycji, zdolności, talentów,
  • wykorzystuje w trakcie nauki najnowsze multimedialne programy komputerowe,
  • rozpoczyna zajęcia kreatywnej informatyki z wykorzystaniem tabletów oraz pracowni komputerowej,
  • konsekwentnie wzmacnia samodzielność, dojrzałość emocjonalną i zaradność uczniów,
  • wspiera świadome budowanie pozytywnej samooceny u każdego dziecka,
  • rozwija ciekawość świata i kompetencje społeczne.

 klasa3