Zapraszamy do klas IV - VIII (więcej o naszej ofercie)

07

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną zmienić szkołę dla swojego dziecka na Korczakowską Szkołę Marzeń, aby stworzyć mu warunki optymalnego i bezpiecznego rozwoju ukrytego w nim potencjału.

Inspirujemy, odkrywamy i rozwijamy talenty (czytaj więcej)

Optymalne - maksymalnie 12 osobowe klasy  - zapewniają właściwy balans pomiędzy możliwością indywidualizacji kształcenia i jednocześnie uspołecznienie i socjalizację w grupie.

W klasach IV-VIII autorski program Korczakowskiej Szkoły Marzeń obejmuje m.in.:

  • samodzielne i aktywne planowanie swojej przyszłości,
  • konsekwentne monitorowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  • dopasowany do predyspozycji, umiejętności i talentów uczniów szeroki wachlarz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – pozwalający indywidualizować i rozwijać potencjał każdego dziecka,
  • wciąż nowe inspiracje i motywowanie uczniów do ciągłego eksperymentowania i poszukiwania wewnętrznych pasji, zainteresowań i indywidualnych ścieżek rozwoju, 
  • uczenie samodzielności i umiejętności korzystania z nowych form dostępu do wiedzy,
  • zajęcia z kreatywnej informatyki z wykorzystaniem tabletów oraz pracowni komputerowej,
  • stopniowe poznawanie i przygotowanie uczniów do wykorzystywania nowych doświadczeń i metod w edukacji.